Bibliography

Aufreiter, Josef (2001) „ treated as impostors, and yet are true” (2 Corinthians 6:8) (Apology related to the writing of G. Kluge, entitled The Holic-group). See: http://defamed-but-true.de/hungarian/allasfogl

László Csendes (2005) New deviance (Új deviancia) (about new sects through the eyes of a policeman). See: www.police.hu/megelozes/bunmegelozes/ifjusagvedelem/szektak/html

János Hangyál (1992) Different type of brothers (Másfajta testvérek) = Népújság, September 5, page 5

Andrea Horváth (2008) God seekers (Istenkeresők) Budapest Horizont.

Kluge, Gerald (1993) The Holic-Group. See: www.sekten-sachen˛.de/holic-en.rtrf

KRZ (1992) The people of God as a true family (Isten népe, mint igazi család) = Népújság, April 10, page 13

Géza Németh (1996) Destructive cults (Destruktív kultuszok)  H.n. 1996. Királyhágómellék Reformed 

Diocese, pages 37-44

Szilvia Szabó: Is the congregation of “Christians” the only Christian church? (Csak a „Keresztények” gyülekezete keresztény egyház?). See: www.vigyazz.freeweeb.hu

András Szalai (2008) The “Christians” (A „keresztények”). See:www.apologia.hu/religion/xts-intro.html

András Szalai (1998) Different Jesus, different Spirit, different Gospel (Más Jézus, más Lélek, más Evangélium) Budapest 1998. Harmat Kiadói Alapítvány.

Sects, new religious movements (Szekták, új vallási mozgalmak) Edited by: Ágnes Lugosi and Győző Lugosi Budapest 1998. Pannonica, page 288

Theissen, Gerd (2006) The Jesus movement (The social history of the revolution of values) (A Jézus-mozgalom (Az értékek forradalmának társadalomtörténete)),Budapest Kálvin János Kiadó

The homepage of the Christians: www.keresztenyek.hu

Web-pages where the former members of the Christians write:

http:/followingchrist2.blogspot.com

http://sites.google.com/site/kolosse24

http://sites.google.com/sitenemleplezve